Nyheder fra Fanø

16 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Fanø og omegn

Job tilbydes:
Fanø Kommune søger en dygtig lønkonsulent i en tidsbegrænset stilling
Vi søger en lønkonsulent i en tidsbegrænset stilling fra 15. august 2022 eller snarest derefter til 31. december 2022.Har du erfaring med lønsagsbehandling - er dit serviceniveau højt og har du fokus på effektiv og korrekt sagsbehandling – så er du måske vores nye lønkonsulent.I Fanø Kommune består HR, løn og personale af 3 medarbejdere – 2 lønkonsulenter (hvor du måske er den ene) samt en HR-konsulent.Lønsagsbehandlingen er fordelt på overenskomstområder mellem de 2 lønkonsulenter.Vi forestiller os, at du har en kontormæssig baggrund og evt. har gennemførtKommunomuddannelsen.Dine opgaver vil være:oprette og vedligeholde medarbejdere i lønsystemetudfærdige ansættelsesbreve og lønindplaceringsskemaersupportere og vejlede centrale og decentrale ledere i løn- og arbejdstidsspørgsmålafstemninger af lønkonti samt e-indkomsttolkning af overenskomster og aftalermedvirke til at overenskomster og arbejdstidsaftaler overholdesanmode om dagpengerefusionVi ser gerne at du:har solid erfaring med lønopgaverhar erfaring med kommunale/offentlige overenskomsterhar erfaring med tolkning af arbejdstidsaftalerkan arbejde selvstændigthar erfaring med lønafstemningerhar erfaring med arbejdet i KMD Opus, evt. KMD Nova og KMD Opus vagtplanhar kendskab til den nye ferieaftalekan holde hovedet koldt i pressede situationerer god til at samarbejde, har godt humør og et glimt i øjetVi tilbyder: gode kollegeret spændende job med mulighed for udviklingindflydelse på eget arbejde og selvstændig kompetenceAnsættelsesvilkårAnsættelse i henhold til gældende overenskomst. Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling, men vi er åbne for lidt mindre såfremt dette ønskes.Ansættelse pr. 15. august 2022 eller snarest derefter.For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte teamleder for HR, løn- og personale Joan Pihler, tlf. 76 660 622, mail jop@fanoe.dkAnsøgning, CV og evt. eksamens/uddannelsespapirer sendes elektronisk.Samtaler afholdes løbende, og vi ansætter når den rigtige er fundet.Fanø KommuneEr en lille kommune i vækst. Vi har en flad organisation med kort afstand mellem borger og politiker og mellem leder og medarbejder. Sejltiden fra Esbjerg er blot 12Fanø Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Fanø Kommune
Indrykket 30. juni på JobNet
Job tilbydes:
Fanø Kommunes søger sygeplejerske med koordinatorfunktion til sygeplejeteam med akutfunktion
Er du sygeplejersken, der altid har det forkromede overblik?Arbejder du struktureret og løsningsorienteret?Er alsidige og spændende faglige opgaver, gode kollegaer og tværfagligt samarbejde noget af det, der giver mening for dig i dit arbejdsliv?Så er du måske den nye sygeplejerske med koordinatorfunktion, som vi mangler?Fanø Kommunes sygeplejeteam hører organisatorisk til Rehab & Omsorg og arbejder ud fra Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby. Her deler vi bl.a. adresse med øens eneste lægehus, som vi har et tæt og fint samarbejde med.Sygeplejeteamet et velfungerende team med ni dygtige sygeplejersker (du bliver nr. 10), som betjener borgere både i eget hjem samt i plejeboliger og midlertidige boliger på Fanø Plejecenter.Teamet varetager traditionelle hjemmesygeplejeopgaver og har der ud over akutfunktion. Det betyder, at sygeplejerskerne, i samarbejde med Esbjerg Kommunes Akutteam, varetager de sygeplejeopgaver, som er inkluderet i de nationale kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner samt Samarbejdsaftalen med Region Syddanmark om IV-behandling i nærområdet.I Fanø Kommunes Sygepleje med Akutfunktion er sygeplejerskerne selvvisiterende og hidtil har koordinering af teamets opgaver været en fælles opgave for teamet. I takt med en øget kompleksitet i teamets opgaver samt det at Fanø Kommune har tiltrådt en ny IV-aftale med Region Syddanmark, er der nu behov for, at en del af de koordinerende opgaver varetages af en teamkoordinator. Den ledige stilling rummer således ud over sygeplejeopgaver også en funktion, som er ny i teamet.Du skal sammen med kollegaerne i teamet varetage kontaktsygeplejerskefunktionen hos de borgere, som modtager ydelser fra sygeplejeteamet.Du skal sammen med kollegaer og ledelse understøtte SOSU-medarbejderne og bidrage til kvalitetssikring af det sundhedsfaglige arbejde.Du skal med udgangspunkt i dine særlige kompetencer, erfaring og interesseområder indgå i løsning af sygeplejeteamets samlede opgavemængde.Som teamkoordinator vil du bl.a. få følgende særlige opgaver:Varetagelse af vagtplanlægning samt ad hoc indkaldelse/planlægning ved akut fravær.Forløbskoordinering ift. modtagelse af nye borgere. Biddrage til koordinering af de daglige ressourcer i sygeplejen.Understøtte kollegaer ift. den faglige planlægning og prioritering af opgaver.Samarbejde med hjemmepleje og plejecenter vedrørende koordinering af fællesopgaver samt delegering af sundhedsfaglige opgaverDu vil sammen med de øvrige sygeplejersker være en vigtig brik i samarbejdet med praktiserende læger, hospitaler, akutteamet i Esbjerg, hjemmeplejen, terapeutteamet og visitationen.Den ledige stillingen er på 37 timer pr. uge. Der arbejdes i fast rul med dag- og aftenvagter (flest dagvagter) og som udgangspunkt har teamkoordinatoren weekendvagt hver 8. weekend. Sygeplejeteamet er selvdækkende ved planlagt fravær, så enkelte ekstra weekendvagter må forventes. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022.Vi søger en sygeplejerske, som…har erfaring fra en kommunal sygeplejefunktion, og ved hvad det vil sige at arbejde med komplekse borgerforløb i borgerens eget hjem.har bred klinisk erfaring gerne fra relevante specialeområder (min. 2 år)brænder for at yde borgernær sygepleje og være en del af ”Det nære Sundhedsvæsen”kan håndtere forskellige forløb – både det rolige, stabile og det komplekse, akutte forløbkan arbejde selvstændigt samt indgå konstruktivt i mono- og tværfagligt teamsamarbejdemestrer kommunikation og samarbejde på forskellige niveauerevner at observere, vurdere og iværksætte relevant behandling/plejeser borgernes situation og sygdomsforløb ud fra et helhedsperspektiver proaktiv, positiv, imødekommende og servicemindet.har kørekortFanø Kommune tilbyder…en arbejdsplads, hvor borgeren er i centrummuligheder for faglig kompetenceudvikling og faglig sparringengagerede og dygtige kollegeret anerkendende arbejdsfællesskab, med nærhed til kolleger, ledelse og samarbejdspartnere.medinddragelse og mulighed for at være med til fortsat at udvikle Fanø Kommunes hjemmesygepleje med akutfunktionen overskuelig organisation, hvor helhedssynet præger beslutningerneDer er kun 12 minutters sejlads til Fanø og færgen sejler hver 20. minut morgen og eftermiddag.Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt fællesleder Kaja Petersen på tlf. 76 66 08 45 ml. kl. 8.30 - 10.00, eller via mail kp@fanoe.dk.Se mere om Fanø Kommune på www.fanoe.dkAnsøgningsfristen er onsdag d. 27. juli 2022Pga. ferie forventer vi først at afholde samtaler onsdag d. 24. august 2022.Ansøgere, der indkaldes til samtale, skal medbringe straffeattest.Fanø Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Fanø Kommune
Indrykket 30. juni på JobNet
Job tilbydes:
Pædagog søges til fast aftenvagt
Fanø Plejecenter er i gang med et spændende projekt: ” Kvalificeret omsorg til borgere med demens og/eller kognitive udfordringer”For at øge fokus på implementering af socialpædagogiske handleplaner til mennesker med demens, ønsker vi, som noget nyt, at ansætte pædagoger på Fanø Plejecenter.Pædagoger har faglige redskaber og kompetencer til at skabe bæredygtige relationer, hvilket er grobund for alt positiv udvikling i arbejdet med mennesker.Vores mål er, at skabe en helhedsorienteret tilgang, med fokus på det enkelte menneskes ressourcer, trivsel og udviklingspotentiale, uanset hvordan borgerens livssituation er. Vi mangler dig, der ser muligheder frem for begrænsninger, både hos beboerne, men også i din rolle som ressourceperson for dine sosu-kollegaer.Vi arbejder med kontaktpersonsfunktion, og helhedspleje, hvor du indgår på lige fod med sosu-personale.Vi tilbyder dig mange spændende delegerede sygeplejeopgaver, hvor du opnår en stor selvstændighed og udbygning af dit kompetenceniveau. Vi tilbyder dig en fast stilling i aftenvagt, 30 timer pr. uge, og weekendvagt hver 2. uge.  Forventninger til dig:Gerne socialpædagogisk erfaringInteresse for og viden om neuropædagogikEngageret i faglig udviklingEt positivt og anerkendende menneskesynSer tværfagligt samarbejde som en styrkeVi kan tilbyde:Et meget engageret tværfagligt fællesskabHøj faglighed, med mange spændende delegerede opgaver.Gode muligheder for kompetenceudviklingMulighed for færgekort via bruttolønsordningFanø kommune er en lille velfungerende kommune, med ”kort vej til toppen” og helhedssynet præger beslutningerne. Vores bærende værdier er ansvar, respekt og mening, som kommer til udtryk i vores samarbejde med borgere, pårørende og hinanden.Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller ønsker du ”Kompetenceprofil for pædagoger” tilsendt, er du velkommen til at kontakte Teamleder Tina Kierkegaard på tlf. 76660841, mellem kl.8.30-10.00 eller bgpltk@fanoe.dkSamtaler afholdes løbende, og vi ansætter når den rigtige er fundet.Ansøgningen og CV. skal sendes elektronisk.Ansøgere som indkaldes til samtale skal medbringe straffeattest Fanø Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Fanø Kommune
Indrykket 30. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk