Fanø bekæmper vandproblemer med fælles indsats fra kommune og grundejere

Foto: Fanø Kommune.
dato

Fanø står overfor store vandudfordringer, men kommunen arbejder på løsninger sammen med grundejere og beredskabet.

Fanø har i den seneste tid oplevet ekstreme mængder vand. Kombinationen af højstående grundvand og vandmættet jord gør det vanskeligt at lede vandet væk. Mange områder på øen er lavtliggende, og grundvandet står ofte helt oppe i terrænet, hvilket skaber udfordringer for både offentlige og private arealer.

Fanø Kommune er i fuld gang med at afhjælpe vandproblemer på de offentlige arealer. Kommunen arbejder med at sikre, at rørunderføringer, grøfter og vandløb effektivt fører vandet væk, så det i mindre grad påvirker beboerne og infrastrukturen.

Mens kommunen tager sig af de offentlige områder, er det boligejernes eget ansvar at vedligeholde deres ejendomme og de tilstødende veje på private fællesveje. Grundejere skal derfor sørge for at vedligeholde og oprense grøfter, vandløb og søer ved deres ejendomme for at minimere risikoen for oversvømmelser.

Miljøstyrelsens hjemmeside tilbyder omfattende information om klimatilpasning, og man kan også tjekke grundvandsniveau og regnpåvirkninger på https://kamp.klimatilpasning.dk/. Disse ressourcer kan være til stor hjælp for grundejere, der ønsker at forstå og imødegå vandproblemer på deres ejendom.

Fanøs beredskab tilbyder assistance i forbindelse med oversvømmelser. Der er mulighed for at afhente fyldte sandsække hos beredskabet på Vangled efter kontakt med vagthavende indsatsleder. I særlige tilfælde kan SVJB bistå med afhjælpende pumpning, eksempelvis ved overhængende livsfare, risiko for kritisk infrastruktur eller store mængder vand fra et større vandopland. Dog er beredskabets hjælp ikke altid teknisk mulig, især hvis der er et højt grundvandsspejl.

Nogle grundejere har ulovligt tilsluttet deres regnvandssystem til det offentlige system, hvilket kan skabe yderligere belastning og problemer. Regnvand skal håndteres på egen matrikel, og Fanø Kommune tager kontakt til de grundejere, der har ulovlige tilslutninger. Vejledning til håndtering af regnvand på egen grund kan findes på https://www.teknologisk.dk/ydelser/saadan-haandterer-du-regnvand-paa-egen-grund/40898.

https://www.fanoe.dk/nyheder/regn-og-store-vandmaengder-giver-udfordringer-1

Kilde: Fanø Kommune