Fanø Kommune halverer behandlingstid på byggesager på et år

Foto: Fanø Kommune.
dato

Byggesagsbehandlingstid i Fanø Kommune er mere end halveret på et år

Fanø Kommune har opnået en markant forbedring i behandlingstiden af byggesager fra 2022 til 2023, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nu er nede på 52 dage sammenlignet med 128 dage året før. Dette repræsenterer en reduktion på næsten 60 pct., hvilket vidner om en betydelig forbedring i effektiviteten.

Denne forbedring kan tilskrives en række faktorer, herunder indsatsen fra engagerede og kompetente medarbejdere i kommunens tekniske afdeling. Fanø Kommune har tidligere været udfordret af lange sagsbehandlingstider på byggesager, hvilket skyldes faktorer som langtidssygemeldinger og en akkumuleret mængde af gamle byggesager.

Med de nuværende sagsbehandlingstider ligger Fanø Kommune inden for de nationalt fastsatte grænser for, hvor lang tid sagsbehandlingen må vare. Metoden til beregning af sagsbehandlingstiden tager højde for alle kalenderdage, inklusiv den tid en ansøgning eventuelt ligger hos ansøgeren til yderligere bemærkninger, samt den tid sagen er under behandling i miljøafdelingen ved Esbjerg Kommune.

Slutteligt fastlægges den officielle sagsbehandlingstid på en byggesag ved udstedelsen af byggetilladelsen. Denne betydelige forbedring i byggesagsbehandlingstiden kan ses som et resultat af en målrettet indsats for at håndtere tidligere udfordringer og optimere processer i det administrative arbejde inden for byggesagsbehandlingen.

https://www.fanoe.dk/nyheder/sagsbehandlingstiderne-paa-byggetilladelser-er-mere-end-halveret-i-fanoe-kommune-1

Kilde: Fanø Kommune