Fanø Kommune og TV Fanø samarbejder om at vise byrådsmøder for at øge gennemsigtigheden

Foto: Fanø Kommune.
dato

Fanø Kommune indgår nyskabende samarbejde med TV Fanø om visning af byrådsmøder

Fanø Kommune har sammen med TV Fanø taget et innovativt skridt ved at indgå en aftale om visning af kommunens byrådsmøder på lokalt tv. Dette tiltag har til formål at øge tilgængeligheden og gennemsigtigheden i den lokale politiske proces.

Det er væsentligt at påpege, at byrådsmøderne også fortsat vil blive sendt direkte via kommunens egne digitale platforme, herunder Facebook-siden og YouTube-kanalen. Dette betyder, at borgere, der værdsætter den umiddelbare adgang til møderne, stadig vil have denne mulighed.

I lyset af en flertalsbeslutning truffet af byrådet den 18. marts, vil disse byrådsmøder fra april måned begynde at blive vist på TV Fanø. Dette nyt tiltag sigter mod at engagere en bredere del af befolkningen, som måske endnu ikke benytter de digitale platforme aktivt.

Det er dog vigtigt at bemærke, at TV Fanø ikke vil sende byrådsmøderne direkte. I stedet vil møderne blive sendt i en såkaldt 'sløjfe' fra onsdag til fredag, hvilket giver mulighed for at se eller gense møderne inden for et mere fleksibelt tidsramme.

Denne progressive satsning er et udtryk for en ønsket udvikling mod en øget åbenhed omkring de politiske beslutningsprocesser i Fanø Kommune. Samarbejdet mellem Fanø Kommune og TV Fanø lover godt for fremtidens lokale demokrati og inklusion af borgerne i den politiske dialog.

https://www.fanoe.dk/nyheder/ny-aftale-med-tv-fanoe-om-visning-af-byraadsmoeder-1

Kilde: Fanø Kommune