Fanø kommune rost for stærk forvaltning og dygtige medarbejdere

Foto: Fanø kommune.
dato

Fanø Kommune fremhævet for sin veldrevenhed og kompetente medarbejdere af Lokaludvalget

Lokaludvalget ved Fanø Rådhus har for nylig udtalt sig om Fanø Kommune og dens forvaltning. De noterer sig, at kommunen er veldrevet på trods af dens relativt lille størrelse og sårbarhed i organiseringsstrukturen. Dette tilskrives de dygtige medarbejdere, som effektivt løser deres opgaver.

Ydermere understreger udvalget, at Fanø Kommune, ligesom alle andre kommuner i Danmark, er underlagt strenge kontrolmechanismer. Dette har ikke ført til nogen form for negativ feedback på deres forvaltning, hvilket indikerer en solid og stabil drift.

Desværre har der været en negativ debat på sociale medier, der uretmæssigt stiller spørgsmålstegn ved medarbejdernes faglighed og neutralitet. Lokaludvalget udtrykker bekymring over denne udvikling og roser samtidig medarbejderne ved Fanø Rådhus for deres kompetencer, faglighed og fleksibilitet.

Et funktionelt samspil mellem byrådet, forvaltningen og borgerne er ifølge lokaludvalget afgørende for et sundt lokaldemokrati. Derfor værdsættes medarbejdernes evne til at opretholde dette samarbejde højt.

Kommunen følger desuden Kommunernes Landsforenings kodeks, som inkluderer syv dyder for forvaltningens betjening af politikere. Disse dyder dækker over lovlighed, sandhed, faglighed, udvikling og samarbejde, ansvar og ledelse, åbenhed om fejl, samt partipolitisk neutralitet, som sikrer en integritetsfuld og retfærdig administration.

Retten til ytringsfrihed og engagement i lokalsamfundet fremhæves som særligt vigtige for Fanø Kommune, og ledelsen understøtter aktivt medarbejdernes engagement i lokalområdet. Dette afspejler et omgivende miljø, hvor medarbejderes rettigheder og velfærd prioriteres, og der lægges vægt på deres bidrag til lokalsamfundet.

https://www.fanoe.dk/nyheder/udtalelse-fra-lokaludvalget-ved-fanoe-raadhus

Kilde: Fanø Kommune