Fanø Skole skinner i ny tilfredshedsundersøgelse blandt forældre

Foto: Fanø Kommune.
dato

Fanø Skole opnår en topplacering i forældretilfredshed ifølge ny undersøgelse

En nylig undersøgelse offentliggjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet har kastet lys over forældres tilfredshed med deres børns skole over hele Danmark. Blandt dem har Fanø Skole markeret sig positivt ved at rangere på en imponerende tredjeplads.

Forældre til elever på Fanø Skole viser en overvældende positiv respons, med 8 ud af 10 forældre, der udtrykker generel tilfredshed eller høj tilfredshed med skolen. Dette placerer Fanø Skole lige efter Lemvig og Thisted i den samlede tilfredshed målt i undersøgelsen for 2023.

Undersøgelsen tager højde for flere faktorer, der bidrager til forældrenes samlede tilfredshed. Dette inkluderer vurderinger af undervisningskvalitet, personalets indsats i forbindelse med barnets trivsel, skolens håndtering af mobning, ledelseskvalitet og den generelle tilfredshed med skolen. Forældrene på Fanø udtrykker særligt stor tilfredshed med, hvordan skolen udfordrer børnene fagligt og understøtter udviklingen af deres sociale evner, med henholdsvis 80 pct. og 79 pct. tilfredshed.

Dataene bag undersøgelsen kommer direkte fra forældrenes egen oplevelse baseret på svar fra et udleveret spørgeskema. Op til 300 forældre ved hver skole blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvorfra Fanø Skole modtog 114 besvarelser.

Fanø Skoles fremragende placering i undersøgelsen afspejler et stærkt fundament af kvalitetsundervisning og omsorg, som skolen udbyder til sine elever. For Fanø-forældrene giver det en god indikation af, at deres børn ikke blot modtager en solid akademisk uddannelse, men også opnår værdifulde sociale kompetencer og trives i et støttende miljø.

https://www.fanoe.dk/nyheder/fanoe-paa-tredjeplads-i-landsdaekkende-undersoegelse-af-foraeldres-tilfredshed-med-folkeskoler

Kilde: Fanø Kommune