Ledig stilling som daglig medarbejdende kirkegårdsleder på smukke Fanø

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da vores nuværende kirkegårdsleder har valgt at gå på pension, bliver stillingen som kirkegårdsleder ved kirkerne på Fanø, Fanø Sogn, ledig til besættelse den 1. september 2024.

Der er på Fanø 2 kirker, en i Nordby og en i Sønderho. Der er 5 kirkegårde. En ved hver af kirkerne samt yderligere en assistents kirkegård i Nordby og en i Sønderho. Derudover er der en mindre kirkegård i Rindby.

Kirkegårdsteamet består udover kirkegårdslederen af 2 fuldtidsansatte medarbejdere samt en medarbejder på 30 timer (hjemsendes 2 måneder).

Menighedsrådet har netop godkendt strategiplaner for alle 5 kirkegårde udarbejdet af kirkegårdslederen sammen med kirkegårdsudvalget. Der forestår nu et spændende udviklingsarbejde med at få disse realiseret over de kommende mange år.

Fanø har 3450 indbyggere, og der er alle dagligvarebutikker, en god skole, gode daginstitutioner og mange fritidsmuligheder. Fanø ligger kun 12 minutters sejlads fra Esbjerg, og færgen sejler hver 20. minut.

Udover medarbejderne på kirkegården er der ved kirkerne på Fanø ansat 2 præster, 1 kordegn, som også er kirketjener, derudover yderligere en kirketjener, 2 kirkesangere, en organist samt en sognehusmedarbejder.

Der er et tæt samarbejde med menighedsrådet og særligt med kirkeværgen og kirkegårdsudvalget.

Der er gode medarbejderfaciliteter ved kirkegårdene, ligesom der ved kirken i Nordby er et Sognehus med fælles mødefaciliteter samt eget kontor til kirkegårdslederen.

Vi søger en daglig medarbejdende kirkegårdsleder, som sammen med medarbejderne vil være med til at bevare vores smukke og velplejede kirkegårde og samtidig sammen med menighedsrådet føre dem ind i fremtiden.

Stillingen er på fuldtid, og vi søger en kirkegårdsleder, som er uddannet gartner, jordbrugsteknolog eller har anden relevant uddannelse og meget gerne ledererfaring.

Opgaver:

 • Implementering af strategiplanerne
 • Administration af alt vedr. kirkegårdene herunder gravsteder samt opkrævninger
 • Kontakt til pårørende, anvisning af gravsteder og indgåelse af aftaler
 • Det daglige ansvar for kirkegårdenes drift
 • Al ledelse af kirkegårdspersonalet.
 •  

Vi ønsker en kirkegårdsleder, som:

 • Skaber tillidsfulde relationer til medarbejderne, øvrige kolleger og menighedsrådet
 • Er visionær og udviklingsorienteret
 • Er interesseret i de borgere som kommer på kirkegården og møder dem åbent og imødekommende
 • Er fortrolig med IT og administrationssystemer
 • Er interesseret i den grønne omstilling
 • Er interesseret i løbende at videreuddanne sig
 • Har en god fysik
 • Har kørekort B

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job med et alsidigt indhold
 • Fleksible og gode arbejdsforhold
 • En arbejdsplads med et godt og positivt samarbejde
 • En arbejdsplads der giver mulighed for faglig og personlig udvikling

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår reguleres af den reviderede organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener, graver, kirkegårdsleder eller stor administrationschef med tilhørende protokollat for kirkegårdsledere.

Organisationsaftalen er endnu under udarbejdelse, hvorfor den endelige lønindplacering og det endelige lønniveau ikke kan angives.

Årslønnen i løngruppe 1 aftales indenfor intervallet 383.125 kr.- 429.673 kr. (nutidskroner 1. april 2024 niveau)

Lønnen vil blive fastsat efter forhandling mellem menighedsrådet og forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK)

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Kom meget gerne på besøg, inden du sender din ansøgning, og opklarende spørgsmål kan stilles til vores nuværende kirkegårdsleder Lene Andersen tlf: 23411944 eller menighedsrådets formand Mette Bredthauer tlf. 30643045

Din ansøgning med relevante bilag skal sendes til menighedsrådet på  9313fortrolig@sogn.dk  eller Kirkerne på Fanø, Niels Sørensensvej 3, 6720 Fanø

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 23. juni 2024.

Samtaler forventes at finde sted i uge 26.

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fanø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Fanø Sogns Menighedsråd, Niels Sørensens Vej, 6720 Fanø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6060990

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet