Skifte i administration af indefrysningslån fra kommuner til Skatteforvaltningen i 2024

Foto: Fanø kommune.
dato

Større ændringer i ordningen med indefrysningslån træder i kraft fra 1. januar 2024

En væsentlig ændring indtræffer i håndteringen af indefrysningslån, som involverer overdragelse af ordningen fra kommunerne til Skatteforvaltningen fra den 1. januar 2024. Dette markerer et skift i administrationen af indefrysningslånene, der har hjulpet mange boligejere med at udskyde betalingen af deres grundskyld.

Indtil overdragelsen sker, vil indefrysningslånene bevare deres nuværende status uden påløbende renter. Dette betyder, at eksisterende ordninger med indefrysningslån fortsætter i kommunalt regi indtil udgangen af 2023 uden ændringer i deres vilkår.

Lånehavere stilles over for en række valgmuligheder vedrørende deres indefrysningslån. De kan vælge at fortsætte med at have deres grundskyld indefrosset, indtil ejendommen sælges, eller de kan beslutte at indfri lånet før tid. Indfrielse kræver, at ejeren samlet betaler det akkumulerede beløb for perioden indtil og med 2023. Det er vigtigt at note, at en beslutning om at indfri lånet er endelig og ikke kan omgøres.

Processen med indbetaling af indefrysningslån er digitaliseret gennem selvbetjeningsløsningen på indemningen.dk, hvilket gør det let for boligejere at administrere deres lån. For de borgere der ikke benytter MitID, tilbyder Fanø Kommune assistance til framelding fra ordningen.

Fra og med den 1. januar 2024 vil der blive introduceret nye vilkår for indefrysningslån, hvoraf det bemærkes, at nye indefrysninger vil være underlagt rentetilskrivning. Dette ændrer den tidligere praksis, hvor indefrysningslån var rentefrie. Endvidere vil muligheden for at vælge nye indefrysningslån fremover være integreret i borgerens forskudsopgørelse.

Det anbefales, at nuværende og potentielle lånehavere søger yderligere oplysninger og vejledning angående den nye indefrysningsordning på vurderingsportalen.dk, hvor detaljeret information om de nye tiltag og ændringer er tilgængelig.

https://www.fanoe.dk/nyheder/frivillig-betaling-af-indefrysningslaan-frem-til-2024

Kilde: Fanø Kommune