Undersøgelse af mulig vandindtrængning i COBRA-kablet på Fanø skudt i gang af Energinet

Foto: Fanø Kommune.
dato

Energinet påbegynder vigtig undersøgelse af COBRA-kablet på Fanøs Veststrand

Energinet er i gang med at undersøge COBRA-kablet på Veststranden på Fanø. Organisationen mistænker, at der kan være sket vandindtrængning i en muffe på kablet, hvilket i sidste ende kan føre til alvorlige konsekvenser.

Hvis der er vandindtrængning, kan det potentielt føre til nedbrud af kablet. Dette kan ikke kun resultere i store økonomiske tab, men også påvirke forsyningssikkerheden i det europæiske el-net, hvilket vil være en alvorlig situation.

Energinet har fått godkendelse til at påbegynde arbejdet straks med henblik på at sænke grundvandet i arbejdsområdet. Dette arbejde indebærer flere sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at undersøgelsen kan gennemføres effektivt og sikkert.

Der er etableret et indhegnet arbejdsområde, og pumper anvendes til at holde vandstanden nede under undersøgelsen. For yderligere sikring vil en sandvold også blive etableret på havsiden af graven. Når arbejdet er afsluttet, vil jorden blive lagt tilbage til sin oprindelige stand, så området kan reetableres.

https://www.fanoe.dk/nyheder/kabel-arbejde-paa-stranden

Kilde: Fanø Kommune