Fanø Kommune igangsætter ambitiøst projekt for at modernisere lokalt plejecenter

Foto: Fanø kommune.
dato

Byrådet i Fanø Kommune har officielt godkendt renoveringen og udvidelsen af det lokale plejecenter.

Byrådet i Fanø Kommune har bekræftet godkendelsen af renoverings- og udvidelsesplanerne for det eksisterende plejecenter. Dette projekt har som mål at omforme centeret, så det opfylder moderne standarder for plejeboliger og faciliteter. Det nuværende plejecenter vurderes som forældet, med utilstrækkelige bygningsfaciliteter til at levere kvalitetspleje.

"Fremtidens plejecenter på Fanø" er projektets vision, der sigter mod at skabe et opdateret plejehjem, der kommer beboere, fagpersonale og pårørende til gode. Et enigt byråd har støttet op om projektets første fase, inklusive byggeprogram, helhedsplan, lokalplan samt budget- og finansieringsoplæg.

Den første fase af projektet vil fokusere på en om- og tilbygning af det nuværende plejecenter samt opdatering af de tilhørende servicearealer. Fremtidsplaner involverer integration af yderligere sundhedsfunktioner i plejecenteret, herunder hjemmepleje, et dagcenter med træningssal, og nye boliger til midlertidigt ophold.

Af økonomiske grunde er det i første omgang kun muligt at iværksætte projektets første etape. Der lægges vægt på at forbedre plejekvaliteten så hurtigt som muligt, mens der sideløbende arbejdes på planlægning og realisering af de næste etaper.

Fanø Kommune har forpligtet sig til at fortsætte renoveringsprocessen og vil holde borgerne løbende informeret om projektets udvikling og de kommende faser. Dette initiativ markerer et vigtigt skridt fremad i bestræbelserne på at øge plejekvaliteten og levevilkårene for ældre borgere i kommunen.

https://www.fanoe.dk/nyheder/planerne-for-fremtidens-plejecenter-paa-fanoe-godkendt

Kilde: Fanø Kommune